บริการ บริหารอาคาร


บริหารอาคาร อาคารชุด คอนโดมิเนียม หมู่บ้าน อพาร์ทเม้นท์ ประหยัดพลังงาน ออกแบบอาคาร ผู้ชำนาญการด้านอาคารสูง บริหารโปรเจค ตกแต่งภายใน
บริษัท พีพีเอส2003 จำกัด

หน้าแรก บริการ ผลงานที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรา ติดต่อสอบถาม Last Update : 2019-03-20
บริการจากเรา

บริหารอาคาร

 • รับบริหารจัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ท
 • งานบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ จัดเก็บรายได้ และติดตามทวงถามหนี้
 • บริการดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย
 • บริการดูแลสวนและต้นไม้
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำประกันภัย และการเรียกร้องเอาประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน
 • บริการให้คำปรึกษา วางระบบ และอบรมด้านอัคคึภัย
 • บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 • ยื่นคำขอจดทะเบียน
 • จัดทำอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลาง
 • จัดทำข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
 • ร่างกฎ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ
 • บริการด้านกฎหมาย

 • ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดินจัดสรร
 • ให้คำปรึกษาด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ เช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อ และสัญญาอื่นๆ
 • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลฯ และต่อสู้คดีกรณีที่นิติบุคคลฯ
 • บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม

 • รับบริหารจัดการงาน Operation & Preventive Maintenance ระบบวิศวกรรม
 • การจัดการพลังงานในอาคาร
 • บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ออกแบบ และปรับปรุงระบบ
 • บริการให้คำปรึกษา วางระบบ
 • บริการตรวจสอบอาคาร และเซ็นรับรองรายงานผลการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

 • อาคารชุด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
 • อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า
 • โรงแรม โรงพยาบาล และรีสอร์ท
 • โรงงาน โกดัง ป้าย
 • บริการออกแบบ พร้อมรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง

 • งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน อาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน ห้องค้าหลักทรัพย์ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงงาน โกดัง ป้าย ฯลฯ
 • งานวิศวกรรมเครื่องกล ระบบปรับอากาศ ระบบหมุนเวียนระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบลิฟต์ และระบบหม้อไอน้ำ ฯลฯ
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ CCTV ระบบ SMATV ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
 • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์

 • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ โรงแรม และรีสอร์ท
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
 • รับบริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จัดหาเงินทุน และประเมินราคาทัรพย์สิน
 • การจัดการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Management)

 • บริการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์และวิเคราะห์พลังงาน
 • บริการให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน จัดทำงบประมาณ และจัดหาเงินทุน
 • บริการออกแบบพร้อมติดตั้งสำหรับงานปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบเครื่องจักรอุปกรณ์
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  หน้าหลักบริการ | หน้าต่อไป >
  PPS2003 CO.,LTD
  Copyright © 2008 All Rights Reserved.
  SMD OFFICE CENTER, 2437 Soi. Ladprao 69/71, Saphan Song, Wangthonglang, Bangkok. 10310
  Tel : (662)538-5373, (+66)81-818-3525 Email: infopps2003@gmail.com